د. رائد علي محمود عريقات


العلوم الإدارية والاقتصادية.

د. رائد علي محمود عريقات

السيرة الذاتية
 
الاسم: رائد علي محمود عريقات
الرتبة: أستاذ مساعد.
التخصص: إقتصاد و إدارة الشركات(اقتصاد اعمال).
الجنسية : فلسطيني.
 
المؤهلات العلمية:
- 2006-2009 جامعة الإقتصاد دكتوراه إقتصاد و إدارة الشركات(اقتصاد اعمال).
- 2005-2006 جامعة كومينيس دبلوم لغة سلوفاكية.
- 2002-2004 جامعة القدس ماجستير إدارة اعمال.
- 1996-2000 جامعة النجاح الوطنية بكالوريوس إدارة اعمال.
 
الوظيفة الحالية:
- استاذ مساعد في الجامعة العربية الامريكية .
 
المساهمات العلمية:
Iriqat, R. A., & Daqar, M. A. A. (2017). The Role of Customer Relationship Management on Enhancing the - Customers’ Satisfaction in the Banks in Palestine. Modern Applied Science, 11(12), 84.
Iriqat, R. A., & Khalaf, D. M. (2017). Using E-Leadership as a Strategic Tool in Enhancing Organizational - Commitment of Virtual Teams in Foreign Commercial Banks in North West Bank-Palestine. International Journal of Business Administration, 8(7), 25.
Iriqat, R. A., & Daqar, M. A. A. (2017). The Impact of Customer Relationship Management on Long-term - Customers’ Loyalty in the Palestinian Banking Industry. International Business Research, 10(11), 139.
Iriqat, R. A. (2017). The Role of Palestinian Non-Governmental Organizations in Horizontally Women’s Economic - Empowerment in Occupied Palestinian Territories. Journal of International Business and Economics.17 (1) 29-40.
Iriqat, R. A. (2017). Gender Leadership Styles in Enhancing WorkforcePerformance in  Palestinian Public - Institutions: The Role ofMediating Organizational Citizenship Behavior. International Review of Management and Business Research, 6(1) 93-104.  
Iriqat, R. A., & Abdalrahman, O., (2016). An Empirical Study on Public debt Macroeconomic Determinates: - Evidence from The Palestinian National Authority. Journal of International Business and Economics.16 (3) 1-11.
Iriqat, R. A. (2016). Organizational Commitment Role in Mediating the Impact of the Organizational Culture - Dimensions on Job Satisfaction for MFIs' Employees in Palestine. International Journal of Business and Social Science, 7(5).125-135
Iriqat, R. A., & Anabtawi, A. N. (2016). GDP and Tax Revenues-Causality Relationship in Developing Countries: - Evidence from Palestine. International Journal of Economics and Finance, 8(4), 54
Daraghma, Z. M., & Iriqat, R. A. M. (2016). Exploring Economy Dependence in the Middle East Using Governmental Accounting Indicators: The Case of Palestine, Jordan & Israel. International Business Research, 9(1), 154.
Iriqat, R., & Kovalev, A. (2011). Vnútorné prostredie malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a v - Palestínskej samospráve.Aktuálne Pohľady Na Konkurencieschopnosť A Podnikanie - Nové Výzvy : Zborník [Recenzovaných] Vedeckých Prác, 195-199. 
Kovalev, A., & Iriqat, R. (2011). Vývoj manažmentu ako profesie v historickom kontexte: <The> Evolution of - management as a profession in its historical context. Ekonomika, Financie A Manažment Podniku - Rok 2011 : Recenzovaný Zborník Vedeckých Príspevkov Z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Fakulty Podnikového Manažmentu Eu V Bratislave : 29. 9. 2011 Fpm Eu V Bratislave, [1-5]. 
Iriqat, R. (2009). The Reality of olive presse in Palestine during 2003-2007. Podnikanie A Konkurencieschopnosť - Firiem 2009 : Zborník Z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie, 530-536. 
Šúbertová, E., & Iriqat, R. (2009). Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku - a v Palestínskej samospráve. Zhodnotenie Zmien V Podmienkach Podnikania A V Hospodárení Malých A Stredných Podnikov V Dôsledku Integrácie I, 89. 
Iriqat, R. (2009). Komparácia podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky v Slovenskej republike a v - Palestínskej samospráve: dizertačná práca. Bratislava. 
Iriqat, R. (2008). Palestinian SME' s - financial sources form SME's. Ekonomika, Financie A Manažment Podniku Ii. - : Vedecká Konferencia Doktorandov Fakulty Podnikového Manažmentu (Pri Príležitosti 55. Výročia Vzniku Fakulty). 
Kovaľov, A., & Iriqat, R. (2008). Vonkajšie a vnútorné prostredie malých a stredných podnikov na Slovensku. - Podnikanie A Konkurencieschopnosť Firiem : Zborník Z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie, 222-225. 
Iriqat, R. (2007). Compare the output of economic activities in the period 2000-2004. Ekonomika, Financie A - Manažment Podniku I. : Vedecká Konferencia Doktorandov. 
Iriqat, R. (2007). Analysis of GDP in the Palestinian authority areas for the years 1999-2006. Vedecké Listy : - Fakulty Chemickej A Potravinárskej Technológie Slovenskej Technickej Univerzity V Bratislave, Katedry Manažmentu, 3(2), 130-135. 
Iriqat, R. (2007). Small and medium-sized enterprises (SMES) and corporate social responsibility (CSR). Mladá - Věda '06 : Sborník Z Mezinárodní Konference Studentů Doktorského Studia, 497-501. 
Iriqat, R. (2007). The effect of political situation in Palestine (AL-Aqsa Intifada) on "hotels activities" for the period - (1996-06). Vliv Cestovního Ruchu Na Místní Rozvoj : Sborník Příspěvků Z Konference, Tábor 19. - 20. 4. 2007, 234-249. 
Iriqat, R. (2007). Profile of Palestinian industrial, tourism and construction SMEs before 2001. Integrácia Do - Európskej Únie A Jej Dôsledky Iii, 93-99. 
Iriqat, R. (2007). Palestian small and medium enterprises: legal framework and support system. Podnikanie A - Podnikateľské Prostredie V Sr : Zborník Z Vedeckej Konferencie, 140-144. 

 

نداء للسادة الباحثين لطلب نشر الأبحاث في المجلة العلمية.

-->